divendres, 17 de juny del 2011

evolució dels salaris a Indra des de 2007

Saps quina ha estat l'evolució dels salaris a Indra des de 2007?

Els delegats de comitè tenen accés a dades sobre altes, baixes i nous contractes. A més, Indra publica informació d'interès per a accionistes i inversors. En analitzar aquestes dades i informacions des de 2007 s'obtenen els següents resulstats:

  • Fins i tot sense tenir en compte l'IPC, les noves incorporacions guanyen menys o igual que fa quatre anys. Si es té en compte l'IPC, aleshores les baixades varien entre l'11,27% i el 31,06% des de 2007.
  • Els alts directius han vist baixades, des de 2007, d'entre el 1,06% i el 1,69%.
  • Els consellers han incrementat les seves retribucions entre el 9,13% i el 12,55% des de 2007.

En aquest enllaç es resumeix la informació.

Els que guanyaven menys, avui encara guanyen menys. Els que guanyaven més, encara guanyen més avui.

T'afecta. Indra no és una cas apart. Existeix una correl·lació entre els salaris a Indra i els del sector. I entre el sector i el conjunt de la societat. No oblideu que la PSI de Indra es basa en mitjanes salarials per rol. Aquestes mitjanes cada cop seran més baixes pel que el cada cop serà més probable que el teu sou superi la mitjana i,de retruc, que la probabilitat de l'augment salarial sigui cada cop més baixa.

Tu decideixes. Nosaltres no ens resignem. Si estàs disposat a debatre, proposar, construir alternatives, mobilitzar-te... t'esperem.

I si estàs "indragnat", serem el proper 19 de juny a la manifestació convocada per les assemblees del 15-M.
¿Sabes cuál ha sido la evolución de los salarios en Indra desde 2007?

Los delegados del comité tienen acceso a datos sobre altas, bajas y nuevos contratos. Además, Indra publica información de interés para accionistas e inversores. Al analizar estos datos e informaciones desde el 2007 se obtiene los siguientes resultados:

  • Incluso sin tener en cuenta el IPC, las nuevas incorporaciones ganan menos, o lo mismo, que hace cuatro años. Teniendo en cuenta el IPC, los descensos varían entre el 11,27% y el 31,06% desde 2007.
  • Los altos directivos han visto descensos desde 2007 entre el 1,06% y el 1,69%.
  • Los consejeros han incrementado sus retribuciones entre el 9,13% y el 12.55% desde 2007.

En este enlace se resume la información.

Los que ganaban menos, hoy aún ganan menos. Los que ganaban más, ganan aún más hoy.

Te afecta. Indra no es un caso aparte. Existe una correlación entre los salarios en Indra y los del sector. Y entre el sector y el conjunto de la sociedad. Además, no olvidéis que la PSI de Indra se basa en las medias salariales por rol. Estas medias cada vez van a ser más bajas, por lo que lo normal es que tu sueldo supere esa media con lo que tus probabilidades de aumento salarial se van alejando más y más.

Tú decides. Nosotros no nos resignamos. Si estás dispuesto a debatir, proponer, construir alternativas, movilizarte... te esperamos.

Y si estás "indragnado", estaremos el próximo 19 de junio en la manifestación convocada por las asambleas del 15-M.