dilluns, 16 de juliol del 2012

Antiguitat: Indra et roba

Al 2008, un grup de treballadors d'Atos van demandar a l'empresa reclamant la il•legalitat de l'absorció del concepte d'antiguitat. Després d'un llarg procés (veure més en aquest article), el 19 d'abril d'aquest any la Sala social del Tribunal Suprem ha resolt en sentència ferma a favor dels treballadors demandants, amb la següent conclusió:

"La compensació i absorció salarial no és possible quan no es tracta de conceptes salarials homogenis i quan, a més, el propi conveni col•lectiu d'aplicació ordena respectar els drets adquirits a títol individual".

A més, també reconeix la il•legalitat de l'absorció per canvis de categoria.

Es tracta, doncs d'una sentència clara i contundent, que fa jurisprudència on part de la seva base és l’articulat del conveni de Consultòria, però podria resultar aplicable a d’altres convenis.

La secció sindical de la CGT es troba en contacte amb advocats per estudiar les diferents possibilitats. Us anirem traslladant la informació que disposem així com les accions que anem a realitzar.