dimecres, 13 de juliol del 2011

Indra compra Galyleo

Indra ha pujat el dividend un 3% (de 0,66 * a 0,68 euros). Tenint en compte que l'empresa té un nombre total d'accions de 164.132.539, això suposa un augment de la partida de 3.282.650,78 euros.


Indra ha comprat el 77,5% de Galyleo per 21 milions d'euros amb el compromís d'adquirir el 100%.

Si tenim en compte que a tancament de 2010 érem 28.608 treballadors i el fem servir per dividir la suma dels dos imports anteriors, el resultat final és el següent:

(3.282.650,78 + 21.000.000) / 28.608 = 848,8 euros per treballador.

Si aquí suméssim tots els dispendis que ha realitzat l'empresa i que no repercuteixen directament en l'activitat principal de l'empresa com, per exemple, les operacions d'autocartera o l'increment salarial de la capa de direcció, de quant podríem estar parlant?

Això vol dir que d'una banda diuen que no tenen diners per retribuir adequadament als treballadors, i per altra veiem on s'estan gastant EL NOSTRE augment salarial. Per això, en la pròxima PSI, quan us tornin a abaixar el poder adquisitiu que no us vinguin amb rotllos que estem malament. Estem malament per el que els dóna la gana!

Fonts:

Accionistes
Indra reforça la seva presència a Itàlia amb l'adquisició de Galyleo
Centre de dades

* En la memòria del 2010 posa que el 2009 va donar un dividend de 0,55, però és el valor net no el brut. Mira si estan ben pagats que ni s'han adonat que estaven comparant un valor net amb un brut.